บริการงานสำนักงาน

จัดบริการข้อมูลและการใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายแม่

เข้าใช้ E-mail

ทางฝ่ายไอทีได้จัดทำลิงค์เพื่อเข้าใช้งานอีเมล์ ต่างๆ ไว้บริการให้กับทุกท่าน

ใช้งาน OwnCloud แม่ข่าย

ทีมงานที่ใช้โอนถ่ายข้อมูลหรือเก็บงานข้อมูลที่รับผิดชอบ สามารถเข้าอัพโหลดหรือดาว์นโหลด

Monthly Report to Charlie

เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อบริการให้กับทีมงานแต่ละฝ่าย

แบบฟอร์ม

ฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมงานในการใช้งาน โดยการกรอบและดาว์นโหลดไปใช้งาน

บริการและให้คำแนะนำ

เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านไอที

Ritthikrai Suriyachaiphan


E-mail:info@alfhome.org

Witaya Phupaarath


E-mail:witaya@alfhome.org

Prasit Suriyatammakhun


E-mail:prasit@alfhome.org

แจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมต่างๆ ได้ตลอด 24 ชม. เรามียินดีที่จะให้บริการทุกท่าน

แจ้งปัญหาหรือฝากข้อความ

ขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาเสนอแนะและให้การแนะนำในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายไอทีพัฒนาขึ้น